mms logo

پادکست رادیوگرافی

اپیزود ۱ رادیوگرافی: روزهای سخت (محمود معظمی، پرویز درگی، احمد کلاته)

اپیزود( ۱): روزهای سخت (محمود معظمی، پرویز درگی، احمد کلاته)

اپیزود 1 پادکست رادیوگرافی: «روزهای سخت» 📌 از کست باکس بشنوید. 💽 📌از ناملیک بشنوید. 📌 از تلگرام بشنوید. 📌 برای دیدن مصاحبه کامل محمود معظمی، پرویز درگی و احد کلاته در چنل...