mms logo

پادکست رادیوگرافی

اپیزود ۱ رادیوگرافی: روزهای سخت (محمود معظمی، پرویز درگی، احمد کلاته)

اپیزود( ۱): روزهای سخت (محمود معظمی، پرویز درگی، احمد کلاته)

اپیزود 1 پادکست رادیوگرافی: «روزهای سخت» ? از کست باکس بشنوید. ? ?از ناملیک بشنوید. ? از تلگرام بشنوید. ? برای دیدن مصاحبه کامل محمود معظمی، پرویز درگی و احد کلاته در چنل...